SARA Robotics, een startup voor sociale zorg assistentie, ontvangt investeringen van Hertek en BOM

20/03/2023

SARA Robotics, de sociale assistent die professionele zorgverleners in de langdurige zorg helpt, heeft een investering ontvangen van het familiebedrijf Hertek en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). De nieuwe investering zal gebruikt worden om de volgende generatie software verder door te ontwikkelen en te investeren in meetbare resultaten en groei van het sales en implementatie team. YouKnights heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze investering en ondersteunt SARA Robotics bij de verdere ontwikkeling van het platform.

Maartje Claassen-Eradus, directeur SARA Robotics: “We waren niet alleen op zoek naar investering maar ook echt naar strategische partners die samen met ons verder bouwen aan toekomstbestendige technologie waarbij mens en techniek samenwerken. Anders kijken naar de bestaande processen om de grote zorgvraag van nu en de toekomst te kunnen blijven ondersteunen.”

SARA Robotics werkt samen met zorginstellingen en zorgleveranciers aan de ontwikkeling van een software platform dat geïntegreerd wordt in het zorgproces. Het bedrijf bouwt verder aan de sociale assistent met behulp van feedback uit de markt. De investering laat zien dat SARA Robotics en Hertek de visie van minister Conny Helder onderstrepen en samenwerken aan toekomstbestendige technologie waarbij mens en techniek samenwerken.