Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. YouKnights B.V. spant zich in de informatie hier vermeld zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website ligt bij YouKnights B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan YouKnights B.V. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij voorafgaande toestemming is gegeven door YouKnights B.V.